• 23 September 2019 04:53
Jai Kannada
Jai Kannada
Blog single photo
May 17, 2018

ಶಾಸಕರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೌನ್ಸರ್‌ಗಳ ನೇಮಕ, ಪಾರ್ಕ್ ಹಯಾತ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್,  ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್, ಗನ್‌ಮೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು 11 ಬೌನ್ಸರುಗಳು ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಯಾವ ಶಾಸಕರನ್ನು ಯಾರೇ ಹೊರಗಿನವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಬೌನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಶಾಸಕರ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೌನ್ಸರ್ , ಗನ್‌ಮೆನ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜೆಡಿಎಸ್-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂಜಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ ಹಯಾದ್ ಹೊಟೆಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

Recent Comments

Leave Comments

footer
Top