ವಿಜಯಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವೆ ಒಳಸಂಚು: ಇಡಿ ಆರೋಪ

ನವದೆಹಲಿ: 350 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಲವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಏರಲೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿತರಿಸಿತು ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಎಂಡಿ ಅವರ ನಡುವೆ ರಜಾದಿನದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್‌ನ ದುರ್ಬಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಡುವೆಯೂ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಳಸಂಚು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಐಡಿಬಿಐ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ವಿತರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ 860.92 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹಣ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಸಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮರುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಂಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.Post Comments
Name
Email
subject
Comment
 
 

Advertisement

 
School Bangalore
 
SareeBangalore
 
find parlour
 

Gallery

 
bollywood
 
Tollywood
 
sandalwood
 
kollywood
 
 
 
 

Video Gallery