ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟೆ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಮೊಟ್ಟೆ  ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಚಕಿತಗೊಂಡರು.

  ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಮಹಿಳೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನಿಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕೋಳಿಯ ಸಂಪಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು  ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ವಿಡಿಯೋ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿPost Comments
Name
Email
subject
Comment
 
 

Advertisement

 
School Bangalore
 
SareeBangalore
 
find parlour
 

Gallery

 
bollywood
 
Tollywood
 
sandalwood
 
kollywood
 
 
 
 

Video Gallery