ಬುಧಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಮೆಸೆಂಜರ್
 ಕೇಪ್ ಕೆನಾವೆರಲ್: ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತರಿಕ್ಷನೌಕೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಈ ವಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಿಸಲಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತೀ ಹತ್ತಿರದ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಬುಧಗ್ರಹವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ನೌಕೆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಗುರುವಾರ ಬುಧನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆಯಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬುಧನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ನೌಕೆಯು ಗಂಟೆಗೆ 8750 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 52 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಕುಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆಯು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ 10 ಅಡಿ ಸೌರ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೂನಿಯಂತ್ರಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ತುಂಬಲು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿ ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲದ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಗುರುತ್ವಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ.


Post Comments
Name
Email
subject
Comment
 
 

Advertisement

 
School Bangalore
 
SareeBangalore
 
find parlour
 

Gallery

 
bollywood
 
Tollywood
 
sandalwood
 
kollywood
 
 
 
 

Video Gallery